X
Product 1

Dynamo, the Data Analyst

Product 2

Gina, the Engagement Executive

Product 3

Grant, the Sales Representative

Product 4

Julie, the Influencer

Table of Contents

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Naratix: Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe o osobach odwiedzających naszą Stronę internetową lub korzystających z naszych Usług, jak wykorzystujemy dane osobowe, warunki, na jakich możemy ujawniać twoje dane osobowe innym, oraz jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia również, jak używamy plików cookie i podobnych technologii na naszej Stronie internetowej i w związku z naszymi Usługami.

Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności od czasu do czasu, więc prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Korzystając z naszej Strony internetowej lub naszych Usług, zgadzasz się być związany niniejszą Polityką Prywatności.

Zbieranie informacji

Kiedy korzystasz z usług Naratix

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://Naratix.io/ lub naszą aplikację i korzystasz z naszych usług, zbieramy podstawowe informacje o tobie, w tym twoje imię, adres e-mail, numer telefonu, hasła i dane zabezpieczające, informacje płatnicze oraz dane logowania do mediów społecznościowych. Możesz dostarczyć nam te informacje bezpośrednio, lub logując się do swojego konta/usługi za pośrednictwem strony trzeciej, w tym między innymi Facebooka lub Google (patrz „Informacje, które zbieramy z innych źródeł” poniżej). Wykorzystamy informacje, które o tobie zbieramy, aby:

● Utworzyć i utrzymywać twoje konto;

● Umożliwić ci logowanie do Naratix;

● Kontaktować się z tobą w sprawie twojego konta i/lub usług, które oferuje Naratix.

Informacje o korzystaniu z Naratix

Informacje o użytkowaniu i automatycznie zbierane informacje

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz, automatycznie zbieramy informacje o tobie, w tym:

● Informacje logowania: Zbieramy informacje logowania dotyczące korzystania z Usług, w tym rodzaj przeglądarki, której używasz, wersję aplikacji, czasy dostępu, przeglądane strony, twój adres IP, inne identyfikatory sieciowe i stronę, którą odwiedziłeś przed przejściem do naszych Usług.

● Informacje o urządzeniu: Zbieramy informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym, którego używasz do uzyskania dostępu do naszych Usług, w tym model sprzętu, system operacyjny i wersję, unikalne identyfikatory urządzeń oraz informacje o sieci mobilnej.

● Aktywności na stronie: Zbieramy zapisy aktywności na Stronie, w tym wszelkie treści, które publikujesz, szczegóły twojego konta, czas, wartość i walutę wszelkich wpłat, wypłat lub transakcji oraz metodę płatności.

● Informacje o lokalizacji: Zgodnie z uprawnieniami twojego urządzenia, możemy zbierać informacje o geolokalizacji twojego urządzenia.

● Informacje zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia: Używamy różnych technologii do zbierania informacji, w tym plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Możesz dowiedzieć się więcej o używaniu plików cookie i podobnych technologii przez Naratix w naszej Polityce plików cookie.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy twoich danych osobowych innym organizacjom w celach komercyjnych, z wyjątkiem dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś, gdy mamy twoją zgodę lub w następujących okolicznościach:

 • Konieczne jest udostępnienie informacji w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu fizycznemu jakiejkolwiek osoby, naruszeniem Warunków korzystania z usługi lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
 • Przekazujemy informacje o tobie, jeśli Naratix zostanie przejęty lub połączony z inną firmą. W takim przypadku Naratix powiadomi cię przed przekazaniem informacji o tobie i zastosowaniem innej polityki prywatności.
 • Przekazujemy takie informacje zaufanym firmom lub osobom wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Kiedy to się dzieje, jest to zgodne z umowami, które zobowiązują te strony do przetwarzania takich informacji wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa.
 • Przekazujemy takie informacje stronom trzecim, które zawarły z nami umowy o zachowaniu poufności.
 • Przekazujemy takie informacje firmie kontrolowanej przez Naratix lub pod wspólną kontrolą z Naratix w celu dozwolonym przez niniejszą Politykę Prywatności.
 • Możemy agregować, anonimizować i publikować dane wyłącznie w celach statystycznych i badawczych. Na przykład, możemy kompilować i udostępniać informacje dotyczące popularności określonych produktów śledzonych przez użytkowników. W żadnym takim przypadku informacje nie będą mogły być powiązane z żadną osobą indywidualną.
 • W zależności od miejsca, w którym ty lub twoje dane się znajdują, możesz mieć pewne prawa i ochrony wynikające z przepisów prawa dotyczących przetwarzania twoich danych osobowych. Na przykład, możesz mieć również prawo sprzeciwić się lub zażądać, abyśmy ograniczyli pewne przetwarzanie oraz w niektórych okolicznościach uzyskać kopię danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kiedy przetwarzamy twoje dane osobowe, robimy to wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Jeśli masz konto Naratix na naszej stronie internetowej, naszą podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest to, że jest to konieczne do wykonania odpowiednich warunków Naratix, warunków handlowych i/lub warunków użytkowania oraz w celu świadczenia usług dla ciebie.
 • Dla innych uzasadnionych celów, w tym obowiązku prawnego i uzasadnionych interesów: przetwarzamy twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne, aby Naratix mógł spełniać obowiązki prawne i regulacyjne, które na nas ciążą, a także gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy w prowadzeniu działalności. Obejmują one między innymi:
  • Poznanie twoich zainteresowań i preferencji w celu kontaktowania się z tobą z informacjami, które są dla ciebie istotne.

Żądania dotyczące danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy na twój temat, a także prawo do żądania aktualizacji, poprawienia, usunięcia lub przekazania twoich danych osobowych. Możesz również mieć prawo sprzeciwić się lub zażądać ograniczenia pewnego przetwarzania. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz zalogować się na swoje konto lub wysłać e-mail na adres hello@naratix.ai . Jeśli chcesz usunąć lub dezaktywować swoje konto, pamiętaj, że możemy zachować pewne informacje, zgodnie z wymogami prawa lub dla uzasadnionych celów biznesowych. Możemy również zachować pamięci podręczne lub archiwalne kopie informacji o tobie przez pewien okres czasu.

Pytania lub skargi

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz zalogować się na swoje konto lub skontaktować się z nami. Wszelkie takie żądania należy przesłać na adres e-mail hello@naratix.ai

Jeśli masz obawy dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, możesz mieć prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu, w którym zamieszkujesz.

 

Komunikacja promocyjna

Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili promocyjnych od Naratix, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych e-mailach. Jeśli zrezygnujesz, nadal możemy wysyłać ci e-maile niepromocyjne, takie jak te dotyczące twojego konta lub naszych bieżących relacji biznesowych.

Newsletter

Podczas rejestracji do Newslettera, dane wprowadzone w formularzu zostaną również zapisane, aby móc dostarczać Newsletter. Twój adres e-mail, czas subskrypcji i adres IP używany do subskrypcji będą przechowywane tak długo, jak będziesz subskrybować nasz Newsletter. Usługa ta jest świadczona w ramach podwójnej zgody (double opt-in). Otrzymasz e-mail zawierający link, za pomocą którego możesz potwierdzić, że jesteś właścicielem adresu e-mail i chcesz być powiadamiany za pośrednictwem naszej usługi e-mail. Możesz zrezygnować z tej usługi, rezygnując z subskrypcji za pośrednictwem linku podanego w każdym Newsletterze w dowolnym momencie.

Naratix poinformuje cię o istotnych zmianach dotyczących Usługi, takich jak wprowadzenie dodatkowych funkcji, za pośrednictwem e-maila, jeśli subskrybujesz newsletter Naratix.

Opcjonalnie twoje imię, nazwisko, nazwa firmy i kraj, w którym się znajdujesz, będą przetwarzane w celu dostarczenia ci spersonalizowanych newsletterów.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy informacje zebrane o tobie tak długo, jak jest to konieczne do celu, dla którego pierwotnie je zebraliśmy, lub dla innych uzasadnionych celów biznesowych, w tym w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub innych zobowiązań zgodnych. Przechowamy dane osobowe przez okres, który będzie się różnił w zależności od celów, dla których zostały zebrane, oraz wymagań obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli masz konto w Naratix, będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak utrzymujesz to konto, a po zaprzestaniu posiadania konta, tak długo, jak wymaga tego prawo i regulacje obowiązujące nas.

Bezpieczeństwo i integralność informacji

Chronimy twoje dane osobowe, korzystając z technologii bezpieczeństwa danych i narzędzi takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych. Wymagamy również, abyś używał osobistej nazwy użytkownika i hasła za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do swojego konta online. Zgodnie z warunkami odpowiedniego podmiotu Naratix, warunkami handlowymi i/lub warunkami użytkowania, nie możesz udostępniać swojego hasła nikomu innemu. Ograniczamy dostęp do danych osobowych w naszych biurach, aby tylko funkcjonariusze i/lub pracownicy mający uzasadniony cel biznesowy mogli uzyskać do nich dostęp.

Dzieci

Usługa Naratix nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia i nie zbieramy świadomie informacji od dzieci poniżej 16 roku życia.

Dzieci w wieku 16 lat lub młodsze nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Korzystając z usługi Naratix, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że masz co najmniej 16 lat i masz zgodę rodziców lub opiekunów na korzystanie z Usługi. Jeśli dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przekazała nam jakiekolwiek informacje, usuniemy te informacje. Jeśli masz powody sądzić, że osoba niepełnoletnia przekazała nam jakiekolwiek informacje, skontaktuj się z nami pod adresem hello@naratix.ai.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Polityka będzie okresowo przeglądana, aby uwzględnić zmiany w naszych operacjach lub praktykach, a także aby upewnić się, że pozostaje odpowiednia do wszelkich zmian w prawie, technologii i środowisku biznesowym. Wszelkie przechowywane dane osobowe będą regulowane przez naszą najbardziej aktualną Politykę.

Linki

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron ani za inne praktyki dotyczące prywatności na tych stronach internetowych. Powinieneś przeczytać warunki korzystania i oświadczenia dotyczące prywatności tych stron. Nasze warunki korzystania i nasza Polityka Prywatności dotyczą wyłącznie informacji zbieranych przez nas zgodnie z tą Polityką.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki, skontaktuj się z nami pod adresem: hello@naratix.ai.

Proszę podać swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub e-mail. Możemy wymagać dostarczenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji twojej tożsamości przed umożliwieniem ci skorzystania z określonych praw wymienionych powyżej.